Son Dakika

ŞEREF AYLIĞI MAHKEME SÜRECİ

Sosyal güvencesi olan ve olmayan gaziler arasındaki Şeref Aylığı farklılığının giderilmesi ve Şeref Aylığının eşitlenmesi yönünde Derneğimizce yapılan yargı başvurularını gösterir çizgi aşağıdadır.

Sayın gazilerimiz sosyal medya aracı|ığı ile yapılan yorum ve paylaşımlar dikkate alınmamalıdır. Teşkilatımızla ilgili her türlü konu Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığının www.muharipgaziler.org.tr isimli web sitesinde yayınlanmakta olup, sitemizde yapılan yayın ve duyurular haricinde başkaca yayınlara itibar edilmemelidir.

Gazilerimizin mali ve sosyal hakları ile ilgili konular Genel Merkezimiz tarafından Devlet yetkilileri ve Yargı Organları, Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde gerekli girişim ve taIepler yapılarak takip edilmektedir Sonuçlar web sitemizde duyurulmakta ve Şube Başkanlarımız ile Temsilcilerimize gerekli bilgiler aktarılmaktadır.