13.12.2021 Tarih ve 391 Sayılı Yazı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nden alınan “İlgi” yazıda; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine göre, ilave ücret alınmayacak muayene ve tedaviler konusunda uygulamada aksaklılar yaşandığı hususu, hasta ve sağlık kurumu bakış açısıyla örnekler üzerinden anlatılarak, sorunun çözümü noktasında destek bekledikleri ifade edilmektedir.

Son dönemlerde, Sağlık Uygulama Tebliğine göre muayene ve tedavi giderleri için ücret talep edilmemesi gereken durumlarla ilgili olarak uygulamada sorunlar yaşandığı yönünde Genel Müdürlüğümüze sıklıkla şikayetler ulaşmaktadır.

Konunun önemine ve hassasiyetine binaen, gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılması yönünde gereğini bilgilerinize arz ederim.

Selim ÇELENK

Bakan a.

Genel Müdür