Son Dakika

SON GELİŞMELER

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İlglae kayıtlı yaz|ya ilişik Türkiye Muharip Gazi|er Derneği tarafındanBakanlığımızal|etllen; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasrnı sağlamak amaçlı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafindan yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hiiktimleri gereği şehit yakın|arı, gazi ve gazi yakınlarına sunulan sağlık hizmetleri öncesi ve devamrnda sağlık hizmet sunuculannca ilave ücret talep edilemeyeceği …

Detaylar »

Şubeler & Temsilcilikler

Şube adresleri ve Temsilcilik Adreslerinin en son güncellenmiş halini alttaki linkten indirebilirsiniz. ŞUBELERİN ADRESLERİ VE TELEFON NO.LARI   TEMSİLCİLİK ADRESLERİ VE TELEFON NO.LARI

Detaylar »