SERBEST KARTLARIN İSTANBUL’DA KULLANILMASI…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının; Seyahat Kartlarımızın kullanımında Gazilerimize uyguladığı olumsuz kararı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığının İstanbul 8’inci İdare Mahkemesinde açtığı 201611864
Esas sayılı dava sonucunda verilen 201811615 karar sayılı kararla iptal edilmiştir.

İstanbul 8’inci İdare Mahkemesinin bu kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılmak suretiyle üst mahkemeye taşınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdare Dava Dairesi 05,02.2019 tarih ve 20,18/2069 Esas 2019/105 Karar sayılı kararla İstanbul 8’inci İdare Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanlış uygulamasını iptal eden kararını kesin olarak onaylamıştır.

Derneğimizin kazandığı bu dava sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Gazilerimize uygulanan yanlış karardan dönülerek bugünkü hukuka uygun uygulama başlatılmıştır. Kartlarımız, 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım araçları nda okutmalı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Gazilerimizin bilgilerine Sunulur…