Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik İşlemler

İlgi: 22.11:2021 tarihli ve 361 sayılı yazı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı’nın “İlgi” yazısı ilgisi nedeniyle ekte gönderilmektedir.

Selim Çelenk
Bakan a.
Genel Müdür