Genel Kurul

16’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu seçildi.

a22222222

b22222222222