Genel Kurul

16’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu seçildi.