Azerbaycan Gazileri

Azerbaycan Malûl Gazileri Derneği’ne mensup gaziler Ankara’da ve İstanbul’da derneğimizi ziyaret ettiler.

Bir1

Bir2