19 Eylül Gaziler Günü Tören Konuşması

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖREN KONUŞMASI (2018)

 

Değerli konuklar, 19 Eylül Gaziler Günü törenine hoş geldiniz.

19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının En Büyük Gazi M.Kemal ATATÜRK’ün şahsında taçlandığı bir gündür.

 

Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün komutasındaki kahraman Türk Ordusu, sömürgecilerin maşası olarak Anadolu’yu işgale yeltenen Yunan Ordusunu Sakarya Meydan Muharebesi’nde tarihinin en büyük yenilgisini uğratmış ve onu savaş meydanından kaçmaya mecbur bırakmıştır. Sonuç olarak, düşman bir sene sonra topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Ordusunun son savunma muharebesidir. Bu muharebe ile, Türk Ordusunun 1683 İkinci Viyana Kuşatması’ndan beri süren 238 yıllık geri çekilişi ve toprak kaybına da son verilmiştir.

 

Sakarya Meydan Muharebesi, Türkün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olmuştur. Bu mücadele kaybedilmiş olsaydı sömürgecilerin Anadolu’yu paylaşım planı olan Sevr gerçekleştirilecek ve böylece Anadolu’da Türk varlığı sona erecekti. M.Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları milletimize böyle karanlık bir tablo yaşatmadılar ve Türk milletini vatansız bırakmadılar. Sakarya Meydan Muharebesi; Anadolu’nun en karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek, bugünün hür ve bağımsız Türk Devleti’nin yolunu açmıştır. Yokluklar içinde kurulan Türk ordusu imkansızı başarmıştır.

 

Anadolu toprağı çetin bir coğrafyadır. Bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmek Türk milletine nasip olmuştur.  Türk milleti, bin yıldır Anadolu’da kendi gücü, azim ve iradesiyle hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürmektedir. Eminiz ki, Türk’ün varlığı sonsuza dek var olacaklardır.

 

Kurtuluş Savaşı’nı yürüten Gazi Meclis bu emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 1921 tarihinde M.Kemal ATATÜRK’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesini tevcih etmiştir. Böylece, tüm dünyanın adını saygı ile andığı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün askeri başarı ve yeteneği, milletimizin en yüce kurumu tarafından tescillenmiştir. Eşsiz Komutan bu ödülü aldıktan sonra yayınladığı bildiride; ”Sakarya Muharebesinde kazanılan bu başarı, ordumuzun iradesi sayesinde, düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir. Bu sebeple bu ödülün gerçek muhatabı yine ordumuzdur.” diyerek, Mareşallik rütbesini ve Gazilik unvanını silah arkadaşlarına mal etmiştir.

 

19 Eylül Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin Şeref ve Kahramanlık Günü’dür.

 

Kahraman gaziler, “Gaziler Gününüz” kutlu olsun.

Sizler, En Büyük Gazi M.Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz.

Sizler, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız.

Gururla taşıdığımız Gazi unvanı, Ata’mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır.

 

Bundan 100 sene önce ülkemizi işgal teşebbüsünde bulunan küresel emperyalist güçlerin bugün de aynı senaryoyu terör örgütlerini kullanarak tekrar canlandırma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Bilinmelidir ki, ülkemize yönelik her türlü hain ve ihanet girişimi karşısında, Türk milleti ve onun şanlı ve muzaffer ordusu daha güçlü ve daha kararlıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz, ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır.

 

Asıl Türk milletinin bağrından çıkan kahraman Türk ordusu dün olduğu gibi yarında vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır.

 

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir.

 

Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi; “ölürsem şehit, kalırsam gazi” deyişinde saklıdır.

 

Bugün yaşları 65-90 arasında olan Muharip Gazilerin devletimizden beklentileri olduğunu ifade etmek istiyorum.. Devletimizden, gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, gaziler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda gereken duyarlılığın gösterilmesini bekliyoruz.

 

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, En Büyük Gazi M.Kemal ATATÜRK’ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen şehitlerimizi Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz.  19.09.2018

 

 

 

 

 

                                                                                                               M.Şükrü TANDOĞAN
                                                                                                               E.Albay
                                                                                                               Genel Başkan